Szkoła

pełna nazwa szkoły*

adres*

kod pocztowy*

miasto*

powiat*

województwo*

nr tel.*

Nauczyciel prowadzący w szkole zawody I stopnia

Imię i nazwisko*

e-mail*

nr tel*

Testy I stopnia

adres e-mail* na jaki Komitet Główny prześle testy zawodów I stopnia. UWAGA! MUSI być to oficjalny adres e-mail szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione bądź służbowy adres dyrektora szkoły. Wynika to z konieczności zmian w systemie dystrybucji testów I etapu.

liczba uczniów, którzy zadeklarowali udział w Olimpiadzie*

*Pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, po wysłaniu formularza ze strony otrzymacie Państwo w ciągu 2 dni e-mail zwrotny z potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z Komitetem Głównym w celu sprawdzenia czy zgłoszenie doszło poprawnie.