Okręg Warszawski: Warszawa – miasto.

adres: Fundacja Kopernikańska w Polsce

ul. Kwatery Głównej 28, 04-294 Warszawa

tel. 602-39-64-32

woe@woe.edu.pl

 

Okręg Mazowiecko-Podlaski

województwa: mazowieckie (z wyłączeniem miasta Warszawy), podlaskie.

adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38

07-410 Ostrołęka

 

Okręg Lubelski:

województwa: lubelskie, podkarpackie.

adres: Instytut  Anglistyki

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4 A,

20-031 Lublin

fax: 81 537-52-79

malgorzata.krzeminska-adamek@poczta.umcs.lublin.pl

 

Okręg Krakowski:

województwa: małopolskie, świętokrzyskie

adres: Andrzej Kurtyka

Instytut Filologii Angielskiej

Uniwersytet Jagielloński

al. Mickiewicza 9a

31-120 Kraków

Z DOPISKIEM: OLIMPIADA

 

Okręg Wrocławski:

województwa: dolnośląskie, opolskie

adres: Instytut Filologii Angielskiej

Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław

 

www.ojawroclaw.wordpress.com

oja.wroclaw@o2.pl

 

Okręg Łódzki:

województwo łódzkie

Instytut Anglistyki

Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

 

Okręg Poznański:

województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie

adres: Lubomira Szymanderska

Oś. Jana III Sobieskiego 7 m 172

60-688 Poznań

tel. 61 823-48-27

 

Okręg Gdański:

województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

adres: Instytut Anglistyki

wydział Filologiczny

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 51 pokój 384

80-309 Gdańsk

tel. 58 523 30 12

angizo@ug.gda.pl

 

Okręg Śląski:

województwo: śląskie

adres: Instytut Języka Angielskiego

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Uniwersytet Śląski

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5,

41-205 Sosnowiec

tel. 32 364-08-92

www.ija.us.edu.pl

www.ikila.us.edu.pl

bozenaleszkiewicz@poczta.onet.pl