II stopień – okręgowe 23/24

Część I etap II – test on-line

Część I etapu II odbędzie się zgodnie z terminarzem.

Część I etapu II polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać wyłącznie w szkole pod opieką nauczyciela.

Uczestnicy muszą rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane  na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.oja.wsjo.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II zgodnie z terminarzem

Do kolejnej części Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.


Część II etap II – rozmowa on-line

przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

II część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do II części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów z części I. Rozmowa składać się będzie z TRZECH pytań, na łączną sumę 75 pkt.

Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna tylko dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Część II etapu II – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na trzy wylosowane tematy (po jednym z każdej kategorii). Egzamin trwa około 15 minut, czas na jedno pytanie to około 2 minuty.

Egzamin ustny podczas II etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów (szczegółowe informacje zostaną opublikowane nie późnej niż 5 dni przed etapem).

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny: Zostaną opublikowane do 15.10.2023

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II zgodnie z terminarzem

Tematy rozmów :

Informacje zostaną opublikowane do 15.10.2023

Część II etap II – OBOWIĄZKOWA rejestracja 

Każdy uczeń zostanie zapisany na wyznaczony przez Komitet Główny dzień oraz godzinę. Szczegółowe dni oraz godziny zostaną opublikowane na stronie https://oja.wsjo.pl/Lista/

Egzamin ustny będzie odbywał się poprzez komunikator internetowy, obowiązuje rejestracja ucznia.

Informacje zostaną opublikowane do 15.10.2023

Egzamin ustny będzie trwał około 10-15 minut podczas którego zostaną zadane trzy pytania.
Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć.

LINK do spotkania otrzyma uczeń najpóźniej 24 godziny przed egzaminem (drogą mailową, na adres z którego zostało do na wysłane zgłoszenie). Po połączeniu się proszę czekać w poczekalni aż egzaminator wpuści uczestnika na egzamin.

Uczeń do egzaminu ustnego może podejść w dowolnym miejscu np. w szkole lub w domu.
Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską, ewentualnie paszport, dowód osobisty. Brak legitymacji jest równoznaczny z dyskwalifikacją uczestnika.

Informujemy, iż w dniach trwania egzaminów ustnych nie będzie można skontaktować się z Organizatorami drogą telefoniczną. Prosimy o kontakt mailowy.