III stopień – ogólnopolskie 23/24

Finał Olimpiady

22.03.2024 – 24.03.2024 – Finał w Poznaniu (część ustna i pisemna) Budynek Wyższej Szkoły Języków Obcych ul. Niedziałkowskiego 18

22.03 – 15:00-17:00 egzamin pisemny, uczniowie będą wpuszczani na salę od 14:30

23.03 – 09:00-18:00 egzaminy ustne

24.03 11:00 – 13:00 ogłoszenie wyników i uroczysta gala finałowa

Uczestnik przed wejściem na egzamin pisemny oraz egzamin ustny jest zobowiązany do przedstawienia legitymacji szkolnej bądź innego dokumentu ze zdjęciem. Brak dokumentu jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Wszyscy uczestnicy finału biorą udział w części pisemnej i ustnej.

Tytuł laureata uzyska 20 najlepszych uczestników. Finalistami zostaną pozostali uczestnicy zawodów III stopnia, którzy przystąpili do tych zawodów i uzyskają minimum 75% punktów możliwych do zdobycia. Uczestnicy finału to pozostałe osoby, które uzyskały mniej niż 75% możliwych do zdobycia punktów.

Porządek egzaminów ustnych zostanie ogłoszony nie później niż 15.03

Zwrot kosztów dojazdu na zawody
Uczniowie dojeżdżający na zawody (III etap) środkami zbiorowej komunikacji publicznej spoza miejscowości, w której one się odbywają, mogą ubiegać się o zwrot kosztów tego przejazdu (nie dotyczy to przejazdów komunikacją miejską, samochodami prywatnymi, taksówkami lub samolotami). Koszt przejazdu pociągiem może być zwrócony tylko do ceny biletu uczniowskiego II klasy.

Procedura:

Niezwłocznie po powrocie z zawodów uczeń wysyła skan biletów na adres oja@wsjo.pl, nie później niż 27.03.2024 do godziny 23:59. W mailu proszę podać imię i nazwisko, załączony wniosek, załączony skan biletów, numer konta oraz imię i nazwisko właściciela konta.

Noclegi

Uczniowie dojeżdżający na finał OJA spoza miejscowości, w której one się odbywają, mogą ubiegać się o BEZPŁATNY nocleg w dniach 22-23.03 oraz 23-24.03

Uczniowie ubiegający się o zakwaterowanie są zobowiązani wypełnić i wysłać wniosek na adres oja@wsjo.pl nie później niż do 07.03.2024 do godziny 23:59 (każde zgłoszenie jest potwierdzane w ciągu 3 dni roboczych). Nocleg będzie możliwy w internacie szkolnym.

OPIEKUNOWIE

Opiekunowie uczestników OJA dojeżdżający na zawody (III etap) spoza miejscowości, w której one się odbywają, mogą ubiegać się o BEZPŁATNY nocleg w dniach 22-23.03 oraz 23-24.03. Nocleg jest przewidziany dla jednego opiekuna dla wszystkich uczestników z danej szkoły.

Procedura:

Opiekunowie ubiegający się o zakwaterowanie są zobowiązani wypełnić i wysłać wniosek na adres oja@wsjo.pl nie później niż do 07.03.2024 do godziny 23:59 (każde zgłoszenie jest potwierdzane w ciągu 3 dni roboczych). Nocleg będzie możliwy w internacie szkolnym.

Wniosek

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zakwaterowanie będzie możliwe w internacie szkolnym nieopodal budynku uczelni w którym odbędzie się finał (10 minut pieszo). Pokoje 2-3 osobowe. Pokoje należy zwolnić w dniu 24.03.2024 do godziny 10:00. Pozostałe szczegóły zostaną wysłane do osób korzystających z noclegów drogą mailową do dnia 07.03.

Nieopodal Internatu znajdują się: parkingi, sklepy, restauracje itp.

Adres noclegu: Internat Zespołu Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego, Czajcza 14, 61-546 Poznań.


Budynek uczelni, w którym odbędzie się finał OJA znajduje się nieopodal Dworca Głównego, 10 minut pieszo. Poznań, ul. Niedziałkowskiego 18.

Wejście na teren budynku, w którym odbędzie się finał będzie możliwy od godziny 14:00 dnia 22.03 oraz od godziny 08:00 dnia 23.03.

Opiekunowie podczas trwania egzaminów mogą przebywać na terenie budynku Uczelni, ale wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Prosimy o zachowanie ciszy i niekorzystanie z telefonów komórkowych.


WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników podczas odbywających się zawodów otrzyma paczkę z poczęstunkiem oraz napojem.

Osoby (uczestnicy oraz opiekunowie) korzystający z noclegu w internacie mają zapewnione darmowe śniadanie.

Opiekunowie będą mieli zapewnioną kawę i herbatę oraz mały poczęstunek podczas oczekiwania na swoich podopiecznych.