Terminarz 23/24

1. Zawody I stopnia – szkolne

29.09.2023 – 13.10.2023 – OBOWIĄZKOWA rejestracja szkoły. Zgłoszenie zawierać powinno (poniższe dane są wymagane do wypełnienia formularza): pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia, numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne, adres e-mail szkoły, ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach. Rejestracja (dostęp do formularza rejestracyjnego) odbędzie się poprzez stronę https://rejestracja.oja.wsjo.pl/rejestracja

Część I

 • 20.10.2023 (05:00) – udostępnienie testów do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/
 • 20.10.2023 (12:30-14:00) – praca pisemna, test 90 minutowy na terenie szkoły. Test pisemny MUSI BYĆ WYKONYWANY NA TERENIE SZKOŁY. W całej Polsce uczniowie piszą test dnia 20.10 PUNKTUALNIE OD GODZINY 12:30 wszelkie odstępstwa są niedopuszczalne. Komisje powołane przez Komitet Główny będą przeprowadzać kontrole w wybranych placówkach na terenie całej Polski.
 • 20.10.2023 – udostępnienie klucza do testu do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/
 • 30.10.2023 – ostateczny termin wysyłki przez nauczycieli sprawdzonych przez siebie prac, wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
 • 07.11.2023 – zgłaszanie do dyrektora ewentualnych uwag

Część II

 • 13.11.2023 – 24.11.2023 – Test on-line MUSI BYĆ WYKONYWANY NA TERENIE SZKOŁY. Komisje powołane przez Komitet Główny będą przeprowadzać kontrole w wybranych placówkach na terenie całej Polski.
 • 30.11.2023 – ogłoszenie wyników

2. Zawody II stopnia – okręgowe

Część I

 • 08.12-18.12.2023 – Test on-line MUSI BYĆ WYKONYWANY NA TERENIE SZKOŁY. Komisje powołane przez Komitet Główny będą przeprowadzać kontrole w wybranych placówkach na terenie całej Polski.
 • 20.12.2023 – ogłoszenie wyników i kwalifikacji do części ustnej etapu okręgowego, wraz ze szczegółowym terminarzem egzaminów ustnych.

Część II

 • 03.02.2024 – 11.02.2024 – okręgowy egzamin ustny, online. (dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)
 • 10.02.2024 – 18.02.2024 – okręgowy egzamin ustny, online. (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)
 • 26.02.2024 – ogłoszenie wyników

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

22.03.2024 – 24.03.2024 – Finał w Poznaniu ( część ustna i pisemna )