Informacje dla zawodników

1. Uprawnienia

Laureaci i finaliści olimpiady otrzymują ocenę celującą na koniec roku szkolnego. Laureaci zawodów III stopnia, a także finaliści, mogą być zwolnieni w części lub całości z postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wstępu do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni. Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach.

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, które są im wręczane w czasie uroczystości zakończenia zawodów.

2. Wymagania

Uczeń przystępujący do I i II etapu zawodów powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej. Ponadto winien wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA. W dalszej części Wytycznych podajemy listę pozycji, które mogą ułatwić samodzielne przygotowanie się do II i III etapu Olimpiady.

Zaleca się również czytanie tygodników krajowych i zagranicznych informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Materiał szkolny dotyczący polskiej oraz światowej literatury, kultury i życia politycznego również obowiązuje.