Lista szkół

Szanowni Państwo, lista szkół, które dokonały zgłoszenia do dnia 12.10.2018 r. do godz. 16.00 widnieje na stronie http://oja.wsjo.pl/informacje/szkoly-zgloszone-do-43-oja-do-dnia-10-10-2018/ Co kilka dni lista będzie aktualizowana zgodnie z napływającymi zgłoszeniami.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Szanowni Państwo,

W menu umieszczona została zakładka do formularza zgłoszenia szkół do 43. OJA.

Potwierdzenie wysłania formularza powinno wpłynąć na Państwa e-mail podany w czasie rejestracji.

UWAGA! Zdarza się, że e-maile te przez pocztę kwalifikowane są jako spam i trafiają do folderu spam w Państwa skrzynkach. Proszę sprawdzić również ten folder.

Około 10 października zamieścimy na www olimpiady listę szkół, które dokonały już zgłoszenia, tak więc będziecie Państwo mogli sprawdzić czy formularz do nas dotarł. Jednocześnie informujemy, że listę tę będziemy później co 2-3 dni uzupełniać o zgłaszające się kolejno szkoły.

Zapraszamy do udziału!

 

 

Wytyczne 43.OJA

Wytyczne 43. OJA do pobrania

 

Terminarz 43. Olimpiady języka Angielskiego

1. Zawody I stopnia – szkolne

• Do dnia 20 października 2018 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 28 września 2018).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 3 do 8 listopada 2018 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia). Klucz dostępny będzie na stronie internetowej www.oja.wsjo.pl od 14 listopada 2018 r.
12 listopada 2018 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 23 listopada 2018 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 14 grudnia 2018- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.

2. Zawody II stopnia – okręgowe

Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 11 stycznia 2019 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 11 do 31 stycznia 2019 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

• do dnia 7 marca 2019 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.