Z głębokim żalem i poczuciem straty żegnamy

prof. dr hab. Jacka Fisiaka

Inicjatora i wieloletniego Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego,
wspierającego Olimpiadę przez 43 lata jej funkcjonowania.

Panie Profesorze, tego co Panu zawdzięczamy, nie zapomnimy.

Będzie nam Pana bardzo brakowało