Lista uczestników 43. Olimpiady Języka Angielskiego zakwalifikowanych do finału, ułożona w porządku alfabetycznym.

Bednarczyk David I LI z OD Krosno lubelski
Bielnica Agata I LO Ełk gdański
Biziel Piotr XXXIII LO Warszawa warszawski
Bogdański Jan IX LO Warszawa warszawski
Brzeziński Rafał XII LO Olsztyn gdański
Call Aaron ALO Legnica wrocławski
Ciszewska Zuzanna LO nr 2 Opole wrocławski
Czamara Piotr I LO Kraków krakowski
Czapczyński Mateusz I LO Lublin lubelski
Dyrkacz Michał I LO Oświęcim krakowski
Eisenberger Jakub V LO Bielsko-Biała śląski
Gerasimiuk Michał II LO Białystok maz.-podlaski
Geroska Maja LO nr 3 Wrocław wrocławski
Gólski Marcin VIII LO Poznań poznański
Górka Maja II LO Kraków krakowski
Grosek Piotr LO nr 3 Wrocław wrocławski
Gumieniak Wiktor II LO Lublin lubelski
Gurba Jakub I LO Puławy lubelski
Harrison Elliot VI LO Kraków krakowski
Helis Marta I LO z OD Rybnik śląski
Hodur Karol I LO Rzeszów lubelski
Janiak Małgorzata ZSO nr 2 Gdynia gdański
Kluska Julia III LO Tarnów krakowski
Kopeć Kacper I LO Mysłowice śląski
Kowalski Zachariasz Z Sz. O. i Ekon. Lubsko poznański
Koziczyński Michał LXVII LO Warszawa warszawski
Krętowska Magdalena II LO Białystok maz.-podlaski
Krupiński Jakub I LO Łódź łódzki
Łężna Zuzanna LO nr 5 Wrocław wrocławski
Majewska Maria I LO Łódź łódzki
Maliszewski Maggie PLO SS Naz. Warszawa warszawski
Markowski Michał Z Sz. Elektr Opole wrocławski
Młynarczyk Jan LO Św. Kat. Kielce krakowski
Mospan Jeremi XXVII LO Warszawa warszawski
Mossakowska Zofia LXIV LO Warszawa warszawski
Nabayogo Michel ZS nr 12 Gdańsk gdański
Niedopytała Monika XIII LO Szczecin poznański
Owczarek Julia I Społ. LO Warszawa warszawski
Padiasek Anna II LO Szczecin poznański
Pec Jakub II LO Kraków krakowski
Płonka Filip I LO Olkusz krakowski
Płuszka Marta LO MM Poznań poznański
Price Tadeusz XXVII LO Warszawa warszawski
Pytka Dominik XVI LO Poznań poznański
Rdzanek Radosław II LO Gorzów Wlkp. poznański
Ruciński Piotr LO Płock maz.-podlaski
Sakowski Konstanty LO Kolbuszowa lubelski
Sapała-Niedzin Patryk Z Sz. UMK Toruń gdański
Soska Karina XXXIII LO Warszawa warszawski
Sroczyńska Agnieszka LXIV LO Warszawa warszawski
Story Zuzanna ZSO nr 1 Olsztyn gdański
Stryjek Mateusz CXXII LO Warszawa warszawski
Szymaniak Wiktor II LO Inowrocław gdański
Ścibior Joanna II LO Tarnów krakowski
Wacławik Jan I LO z OD Krosno lubelski
Wierciak Elżbieta V LO Kraków krakowski
Wojdylak Michał ZS nr 1 Gdynia gdański
Wojtkiewicz Marta II LO z OD Warszawa warszawski
Wornbard Jakub XIV LO Warszawa warszawski
Woźniewska Marta Publ . Kat. LO Malbork gdański
Wożniak Bartosz LO nr 14 Wrocław wrocławski
Zawadzki Adam Z Sz. nr 14 Wrocław wrocławski

Terminarz 43. Olimpiady języka Angielskiego

1. Zawody I stopnia – szkolne

• Do dnia 20 października 2018 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 28 września 2018).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 3 do 8 listopada 2018 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia). Klucz dostępny będzie na stronie internetowej www.oja.wsjo.pl od 14 listopada 2018 r.
12 listopada 2018 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 23 listopada 2018 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 36 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 14 grudnia 2018- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.

2. Zawody II stopnia – okręgowe

Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 7 stycznia 2019 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

• do dnia 7 marca 2019 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.