Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do udziału w II etapie 42. Olimpiady języka Angielskiego zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy w I etapie uzyskali wynik 32 punkty i więcej.

Łączymy pozdrowienia

Komitet Główny OJA


Szanowni Państwo

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy klucz odpowiedzi oraz plik protokołu z przeprowadzenia I etapu 42. OJA

Klucz

Protokół

 


UWAGA WAŻNE INFORMACJE dot. TESTU I ETAPU

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym zakończyliśmy wysyłkę testów na podane w czasie rejestracji adresy e-mail szkoły lub dyrekcji. E-maile wysyłane były z adresu: marketing@mailing.wsjo.pl

Jeśli nie otrzymaliście Państwo testu i nie ma go w folderze spam proszę o kontakt z Kierownikiem Organizacyjnym Panią Danutą Trawczyńską (dankatra@poczta.onet.pl).

KLUCZ ODPOWIEDZI

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy wysyłkę e-mail klucza odpowiedzi na te same adresy, na które wysyłane były testy. Klucz będzie również dostępny na tej stronie www po 14 listopada.

PROTOKÓŁ

Plik protokołu został dziś wysłany wraz z kluczem, e-maile powinny trafić do Państwa do dnia jutrzejszego. Protokół, podobnie jak klucz, zamieścimy na stronie WWW.

TEST B, brakujące wyróżnienia

Przy przenoszeniu testu do wersji pdf doszło do zniknięcia wytłuszczenia w pktach 3 – 8. Jednak konstrukcja tych zadań i konieczność znalezienia JEDNEGO słowa wyrażającego podaną w pierwszym zdaniu treść nie nastręczają piszącym trudności nawet bez wytłuszczenia. Niemniej wraz z kluczem i protokołem został dołączony do wysyłki prawidłowo sformatowany plik zawierający wyłącznie test B. Prosimy o przekazanie informacji uczestnikom w dniu rozwiązywania testu na temat prawidłowego formatowania zadań.

Łączymy wyrazy szacunku

 


Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami zamieszczamy listę szkół, których zgłoszenia do Olimpiady zarejestrowane zostały do 24.10.2017 r. By zaleźć szkołę należy przewinąć listę do danego województwa a następnie znaleźć właściwe miasto. Dane w tabeli pochodzą z formularzy zgłoszenia, za błędne informacje podane w formularzu zgłoszenia Komitet Główny OJA oraz organizator nie odpowiadają.

Wykaz można znaleźć na stronie http://oja.wsjo.pl/lista-szkol-42-oja/

 


 

Szanowni Państwo

Wzorem ubiegłych lat uruchomiona została platforma treningowa dla uczestników przygotowujących się do Olimpiady

Krok 1 rejestracja http://www.rejestracja.oja.wsjo.pl/

Krok 2 logowanie i korzystanie https://www.e-wsjo.pl/olimpiadyjezykowe/

Zapraszamy

 


 

Szanowni Państwo

Terminarz
1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 20 października 2017 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 25 września 2017).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 3 do 8 listopada 2017 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia) z kluczem.
• 13 listopada 2017 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 24 listopada 2017 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 15 grudnia 2017- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2017 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 15 stycznia 2018 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 16 do 31 stycznia 2018 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 1 marca 2018 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 9 – 10 kwietnia 2018 r.