Wyniki 43. Olimpiady Języka Angielskiego

Miejsce Numer kodowy Uprawnienia
1 8  

 

 

 

 

 

 

1  – 20

 

 

L A U R E A C I

2 72
3 92
4 45
5 74
5 86
7 7
8 41
9 5
10 36
11 42
11 44
11 89
14 14
15 87
16 95
16 26
18 85
18 58
20 52
21 19  

 

 

 

 

 

 

 

21 – 63

 

 

 

F I N A L I ś C I

22 80
22 40
24 84
25 3
26 24
27 35
27 29
29 76
29 2
31 60
32 18
33 93
34 15
35 32
36 77
37 13
37 23
39 50
40 11
40 37
42 10
43 94
44 4
45 39
46 88
47 48
48 91
49 17
49 73
51 20
52 21
53 82
54 27
55 78
56 28
57 30
58 38
59 31
60 90
61 83
62 9
63 46


Terminarz 43. Olimpiady języka Angielskiego

1. Zawody I stopnia – szkolne

• Do dnia 20 października 2018 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 28 września 2018).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 3 do 8 listopada 2018 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia). Klucz dostępny będzie na stronie internetowej www.oja.wsjo.pl od 14 listopada 2018 r.
12 listopada 2018 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 23 listopada 2018 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 36 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 14 grudnia 2018- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.

2. Zawody II stopnia – okręgowe

Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 7 stycznia 2019 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

• do dnia 7 marca 2019 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.