Terminarz 24/25

Rejestracja szkół do olimpiady Języka Angielskiego (dla uczniów szkół średnich).

Rejestracja szkół rozpocznie się 16.09.2024 od godziny 10.00 i potrwa do 20.09.2024 do godziny 15.00. 


  • Zawody I stopnia – szkolne

Część I (test papierowy, wykonywany w szkole)

25.09.2024 godzina 05:00 – udostępnienie testów do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/

25.09.2024 godzina 13:00-13:45 – test pisemny musi być wykonywany na terenie szkoły. W całej Polsce uczniowie piszą test dnia 25.09.2024 punktualnie od godziny 13:00. Wszelkie odstępstwa są niedopuszczalne.

25.09.2024 od godziny 15:00 – udostępnienie klucza do testu do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/
25.09.2024 od 18:00 do 02.10.2024 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 50% punktów (włącznie).

02.10.2024 (liczy się data stempla pocztowego, proszę nie wysyłać kurierem) jest ostatnim dniem wysyłki wszystkich przeprowadzonych testów, kart odpowiedzi wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem. Szczegóły: rejestracja uczniów

11.10.2024 – ogłoszenie kwalifikacji do etapu I części II


Część II (test on-line, wykonywany w szkole)

21.10.2024 (od godziny 10:00) do 25.10.2024 (do godziny 15:00) test online na terenie szkoły.

30.10.2024 – ogłoszenie kwalifikacji do zawodów II stopnia w panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/


  • Zawody II stopnia – okręgowe

Część I (test papierowy, wykonywany w szkole)

18.11.2024 (13:00-13:45) – test papierowy w szkole

19.11.2024 – wysyłka niesprawdzonych, wszystkich kart odpowiedzi oraz testów wraz z protokołem. Polecony list priorytetowy, za potwierdzeniem odbioru. Liczy się data stempla pocztowego, proszę nie wysyłać kurierem

13.12.2024 – ogłoszenie kwalifikacji do części II etapu I w panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/


Część ​II (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

07.01.2025 –  16.01.2025 – rozmowa przez komunikator internetowy.

17.01.2025 – ogłoszenie kwalifikacji do finału w panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/


  • Zawody III stopnia – ogólnopolskie

21.03.2025 – 23.03.2025 –  Finał w Poznaniu (część ustna i pisemna).