Kierownik Organizacyjny Olimpiady Języka Angielskiego

Pani Danuta Trawczyńska

dankatra@poczta.onet.pl