Kontakt

Olimpiada Języka Angielskiego (dla uczniów szkół średnich)


Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych wszelkie pytania kierowane do Komitetu Głównego Olimpiady powinny być przesłane e-mailem na adres: oja@wsjo.pl Na każdy e-mail z pewnością odpowiemy.


Kontakt mailowy:

E-mail: oja@wsjo.pl

e-mail – najpewniejsza forma kontaktu, skrzynka sprawdzana na bieżąco

Kontakt telefoniczny:

Tel. 690-280-870 (NIE ODPOWIADAMY NA SMS)

Dni i godziny kontaktu telefonicznego wtorki i czwartki 11:00-13:00.

Dyżur telefoniczny w dniach 28/03/2024-15/09/2024 zostaje zawieszony. Prosimy o kontakt mailowy.


Dni wolne biura Olimpiady Języka Angielskiego:
28.10.2023 – 05.11.2023
21.12.2023 – 07.01.2024
12.01.2024 – 29.01.2024
28.03.2024 – 03.04.2024
15.04.2024 – 15.09.2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/24 do pobrania

Terminarz ferii.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw.

 • 15 – 28 stycznia 2024:
  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 22 stycznia – 4 lutego 2024:
  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 29 stycznia – 11 lutego 2024:
  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 12 – 25 lutego 2024:
  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie


ADRES DO KORESPONDENCJI

(Proszę koniecznie dopisać Biuro Komitetu Głównego OJA)

Biuro Komitetu Głównego OJA
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A.