Kontakt

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych wszelkie pytania kierowane do Komitetu Głównego Olimpiady powinny być przesłane e-mailem na adres: oja@wsjo.pl Na każdy e-mail z pewnością odpowiemy.


Biuro Komitetu Organizacyjnego

Kontakt mailowy:

E-mail: oja@wsjo.pl

e-mail – najpewniejsza forma kontaktu, skrzynka sprawdzana na bieżąco

Kontakt telefoniczny:

Tel. 690-280-870 (NIE ODPOWIADAMY NA SMS)

w dniach 18.09.2023 – 15.04.2024 poniedziałek – piątek 10:00-15:00ADRES DO KORESPONDENCJI

(Proszę koniecznie dopisać Biuro Komitetu Głównego OJA)

Biuro Komitetu Głównego OJA
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A.