O Olimpiadzie

Olimpiada Języka Angielskiego (adresowana do uczniów szkół średnich) jest konkursem przedmiotowym z języka angielskiego, a nie egzaminem, którego celem jest określenie albo potwierdzenie stopnia znajomości języka anielskiego. Należy pamiętać, że zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestnika na Olimpiadzie Języka Angielskiego nie pokrywa się w stu procentach z programami nauczania w szkołach państwowych i z zakresem wiedzy zawartym w większości podręczników szkolnych. Olimpiady nie można postrzegać jak sprawdzian, do którego przygotowuje się wedle ściśle określonego zakresu wymagań.

Olimpiada Języka Angielskiego to konkurs, który wymaga wyjścia poza podręcznik szkolny i poza sztampowe myślenie o nauce (i nauczaniu) tego języka obcego. Olimpiada to konkurs dla osób z zamiłowaniem do nauki języka angielskiego, mających świadomość, że ten język obcy to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale także elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, w tym szeroko pojmowana kultura, tj. literatura, historia, sztuka, sport, itp.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest nie tylko pielęgnowanie pasji do nauki tego języka obcego, ale także rozbudzanie jej poprzez motywowanie uczestników do poszerzania horyzontów. Organizatorowi konkursu zależy na tym, aby uczniowie rozwijali umiejętność wykazywania inicjatywy w procesie uczenia się i w rezultacie doskonalili przejmowanie kontroli nad tym procesem, poprzez na przykład samodzielne poszukiwanie wiarygodnych źródeł do nauki, podejmowanie decyzji dotyczących sposobów uczenia się i wyznaczanie celów.
Uczestnik, któremu zależy na odniesieniu sukcesu na Olimpiadzie Języka Angielskiego powinien pracować nad umiejętnościami analizowania i oceniania zebranych informacji oraz rozwiązywania problemów.