Ogłoszenia Olimpiady Języka Angielskiego

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICHOGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


OGŁOSZENIE Z DNIA 26.03.2024

Szanowni Państwo.
Bardzo dziękujemy za udział w finale 48. Olimpiady Języka Angielskiego.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć najlepszych uczestników tegorocznej edycji. Mamy nadzieję, że miniony weekend przyniósł Państwu wiele radości i był satysfakcjonującym ukoronowaniem wielomiesięcznej ciężkiej pracy, jaką jest nauka języka.

Spośród kilkunastu tysięcy osób, to właśnie Wy, dzięki swoim staraniom znaleźliście się w elitarnym gronie i mieliście zaszczyt brać udział w wielkim finale. Niezależnie od osiągniętego wyniku wierzymy, że zdobyte umiejętności przydadzą się Wam w przyszłości i będą procentować przez długie lata.

Lista laureatów, finalistów oraz uczestników finału znajduje się w zakładce ETAPY – III stopień finał – 23/24.


OGŁOSZENIE Z DNIA 26.03.2024

Dyżur telefoniczny w dniach 28/03/2024 – 15/09/2024 zostaje zawieszony. Prosimy o kontakt mailowy.


OGŁOSZENIE Z DNIA 13.03.2024

Dnia 13.03 został opublikowany porządek egzaminów ustnych w zakładce po prawej – III stopień – lista 23/24. Każdy uczestnik będzie zapraszany do dwóch komisji.
Dla dobra uczestników i dbając o spokojny przebieg egzaminu cześć pisemna została przedłużona o dodatkowe 30 minut (tj 15:00-17:00). Przypominamy o konieczności posiadania dokumentu ze zdjęciem (legitymacja, paszport, dowód – w celu okazania przed wejściem na każdy z egzaminów).

Godziny dyżuru telefonicznego są określone w zakładce KONTAKT https://oja.wsjo.pl/kontakt/


OGŁOSZENIE Z DNIA 26.02.2024

26.02.2024 w panelu nauczyciela zostały ogłoszone kwalifikacje do finału OJA. Przypominamy o możliwości składania wniosków o zakwaterowanie na czas trwania finału Olimpiady. O możliwości zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące finału OJA znajdują się na stronach: https://oja.wsjo.pl/iii-stopien-ogolnopolskie-23-24/ oraz https://oja.wsjo.pl/przykladowe-testy-oraz-poziomy-etapow-23-24-2/ oraz https://oja.wsjo.pl/przykladowe-testy-oraz-poziomy-etapow-23-24-2/


OGŁOSZENIE Z DNIA 11.01.2024

Na stronie https://oja.wsjo.pl/ii-stopien-lista/ zostały ogłoszone szczegółowe terminy rozmów online. W związku z przerwą w pracy Biura OJA https://oja.wsjo.pl/terminarz-dni-wolnych-23-24/ ULEGŁ ZMIANIE TERMIN zgłaszania / rejestracji uczniów do egzaminu ustnego na 29-31.01.2024. Terminarz https://oja.wsjo.pl/terminarz-23-24/ Szczegóły dotyczące egzaminu online znajdują się na stronie https://oja.wsjo.pl/ii-stopien-okregowe-23-24/ oraz https://oja.wsjo.pl/przykladowe-testy-oraz-poziomy-etapow-23-24-2/


OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2023

Dnia 20.12 zostały ogłoszone kwalifikacje do II części II stopnia OJA.

Przypominamy, iż w zakładce poziomy etapów dostępne są informacje o poziomie całego etapu / stopnia II, zakresie pytań z WOKAJ oraz kryteria ocen Olimpiady Języka Angielskiego. Szczegóły rozmowy online znajdują się w zakładce II stopień – okręgowe 23/24 wraz z listą lektur i niezbędnymi wskazówkami do odbycia rozmowy. 22-25.01.2024 – OBOWIĄZKOWA rejestracja uczniów do egzaminów ustnych – szczegóły II stopień – okręgowe 23/24

Biuro Olimpiady jest zamknięte w dniach określonych w terminarzu dni wolnych


OGŁOSZENIE Z DNIA 30.11.2023

Dnia 08.12 rozpoczyna się II stopień, część I OJA. Loginy i hasła są dostępne na panelu dla nauczyciela – https://rejestracja.oja.wsjo.pl/ Szczegóły oraz instrukcja znajduje się w menu po prawej stronie w menu ETAPY – https://oja.wsjo.pl/ii-stopien-okregowe-23-24/


OGŁOSZENIE Z DNIA 30.11.2023

Dnia 29.11 została opublikowana lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu okręgowego. Lista jest dostępna po zalogowaniu na panelu dla nauczyciela. https://rejestracja.oja.wsjo.pl


OGŁOSZENIE Z DNIA 07.10.2023

Od 11.11.2023 – udostępnienie loginów i haseł do II części I etapu (online) na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/ Szczegóły oraz instrukcja znajduje się w menu po prawej stronie w menu ETAPY – I stopień – etap szkolny 23/24


OGŁOSZENIE Z DNIA 30.10.202

W związku z ogłoszeniem z dnia 25.10.2023 zamieszczonym poniżej obniżamy próg kwalifikacji do II części I etapu OJA do poziomu 51%, kwalifikacja następuje od 64 punktów włącznie. Rejestracja uczniów (OBOWIĄZKOWA) zostaje przedłużona do dnia 06.11.2023 do godziny 22:00, wysyłka dokumentów (RODO, protokół, karty odpowiedzi) zostaje przedłużona do 08.11.2023 (liczy się data stempla pocztowego). Pozostałe zapisy terminarza pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE Z DNIA 25.10.2023

W związku z napływającymi uwagami dotyczącymi zbyt wysokiego poziomu testu I części I etapu oraz progu punktowego przejścia do II części I etapu informujemy, że ewentualne decyzje zostaną podjęte przez Komitet Główny, nie wcześniej niż 30.10.2023 a nie później niż 03.11.2023 (tj. po zakończeniu rejestracji uczniów w systemie). Informacja będzie dostępna WYŁĄCZNIE na stronie oja.wsjo.pl W takim przypadku termin rejestracji uczniów oraz wysyłki dokumentów będzie odpowiednio wydłużony.


OGŁOSZENIE Z DNIA 23.10.2023

20.10 odbyła się I część I etapu OJA, w której brało udział blisko 45 tysięcy młodzieży. Do 30.10 należy zarejestrować uczniów w panelu dla nauczycieli (przycisk zgłoś ucznia) oraz wysłać dokumenty uczniów (RODO, karty odpowiedzi, protokół) Szczegóły w zakładce po prawej – Rejestracja uczniów.


OGŁOSZENIE Z DNIA 20.10.2023

W testach A i B pojawiły się dwa pytania z zakresu USA, które nie powinny się pojawić zgodnie z zakresem. Na karcie odpowiedzi za te pytania wszystkim uczestnikom dodajemy po 1 punkcie (jest to odpowiednio zaznaczone w kluczu). Klucz do pobrania po zalogowaniu na panelu dla nauczyciela.


OGŁOSZENIE Z DNIA 18.10.2023

20.10.2023 (12:30-14:00) – praca pisemna, test 90 minutowy na terenie szkoły. Test pisemny MUSI BYĆ WYKONYWANY NA TERENIE SZKOŁY. W całej Polsce uczniowie piszą test dnia 20.10 PUNKTUALNIE OD GODZINY 12:30 wszelkie odstępstwa są niedopuszczalne. Rejestracja uczniów https://oja.wsjo.pl/rejestracja-uczniow-23-24/  będzie możliwa po przeprowadzeniu I części I etapu  zgodnie z terminarzem https://oja.wsjo.pl/terminarz-23-24/
20.10.2023 (OD 05:00) – udostępnienie testów do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.oja.wsjo.pl/  nie wysyłamy testów drogą mailową. Protokół oraz dokument RODO znajdują się na oja.wsjo.pl (po prawej stronie w zakładce dokumenty). Informacje o całym I etapie (część I i II) https://oja.wsjo.pl/i-stopien-etap-szkolny-23-24/


OGŁOSZENIE Z DNIA 12.10.2023

Szanowni Państwo. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i organizacji Olimpiady, znajdują się w zakładkach po prawej stronie. Informacje te są integralną częścią regulaminu, a ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego przebiegu Olimpiady. Zarówno Nauczyciel Koordynator jak i Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi. W tym roku zawody OJA bardzo się zmieniły, w porównaniu do lat poprzednich, lecz wszystkie informacje są dostępne i bardzo szczegółowo opisane na oja.wsjo.pl, proszę tym bardziej zwrócić uwagę na opis wszystkich etapów, terminarza i pozostałych zapisów.


OGŁOSZENIE Z DNIA 29.09.2023

Dnia 29.09 rozpoczęła się rejestracja szkół do Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów SZKÓŁ ŚREDNICH zgodnie z terminarzem https://oja.wsjo.pl/terminarz-23-24/. Numer szkoły należy odszukać w menu „dokumenty” po prawej stronie. W przypadku pytań, problemów z wyszukaniem szkoły zachęcamy do kontaktu oja@wsjo.pl (podając pełną nazwę szkoły wraz z adresem).


Szanowni Państwo,

prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://oja.wsjo.pl/

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie https://ojaj.wsjo.pl/

Taka sama zasada dotyczy pozostałych olimpiad.

Olimpiada Języka Hiszpańskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://ojh.wsjo.pl

Olimpiada Języka Niemieckiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://ojn.wsjo.pl/

Cztery olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców, OBOWIĄZUJE DO NICH OSOBNA REJESTRACJA. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.

Rejestracja szkoły do niewłaściwej Olimpiady skutkuje brakiem możliwości udziału.