Klucz do testów etapu szkolnego

45. OJA

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy klucz do testów etapu szkolnego 45. OJA

Klucz do pobrania TUTAJ

UWAGA! Ważna aktualizacja informacji nt. przeprowadzenia I etapu OJA w szkole

Szanowni Państwo,

W dniu 9 listopada 2020 r. obowiązywać zaczęła nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, która przewiduje, że Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni Olimpiady (par. 2 ust 7.). Zamieszczamy Państwu link do komunikatu jaki pojawił się 4.11.2020 na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Macie więc Państwo możliwość przeprowadzenia I etapu Olimpiady w szkole, w tradycyjny sposób.

Ponieważ to Państwo i Dyrekcja Waszych szkół najlepiej znacie specyfikę szkoły i warunki jakie w szkole panują w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia COVID-19, pozostawiamy Państwu – komisjom szkolnym – decyzję o formie przeprowadzenia I etapu OJA.

Przy rozważaniu przedstawionych niżej możliwości należy wziąć również pod uwagę możliwość organizacji w szkole.

Poznań, 9.11.2020

Lista szkół zgłoszonych do 45 OJA do piątku 16.10.2020

UWAGA! Informacje dot. przeprowadzenia 45. OJA w rzeczywistości nauczania zdalnego

Olimpiada w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji 45. Olimpiady Języka Angielskiego w realiach funkcjonowania szkół podczas pandemii Covid-19 i aktualnych obostrzeniach.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami i przygotowanie na wybrane przez siebie rozwiązanie.

 1. Termin I etapu
  Ze względu na sytuację przesuwamy termin I etapu olimpiady z 6 listopada na 20 listopada na godzinę 9.00
 2. Komisja szkolna
  I etap Olimpiady przeprowadzany jest, jak w poprzednich latach, przez komisję szkolną.
 3. Dystrybucja testów
  Tak jak w ubiegłych latach testy wysłane zostaną do Państwa na adres e-mai SZKOŁY, który Państwo zgłaszaliście w formularzu zgłoszenia. Testy wysłane będą z wyprzedzeniem w dniach 12-15 listopada, o czym poinformujemy również na stronie WWW. Prosimy o sprawdzenie poczty, w tym folderu SPAM i innych folderów z pocztą niechcianą. Jeśli do dnia 17 listopada nie otrzymacie Państwo testu prosimy o kontakt na adres e-mail: dankatra@poczta.onet.pl
 4. Przeprowadzenie I etapu 45. OJA
  Ze względu na zdalne nauczanie wprowadzone w szkołach średnich pozostawiamy Państwu do decyzji, w jaki sposób testy przekazane zostaną uczniom przystępującym do Olimpiady. Należy jednak pamiętać, że otrzymać je muszą w dniu 20. listopada o godzinie 9.00 a odpowiedź odesłać Państwu najpóźniej do godziny 10.15 tego samego dnia. Jeśli z jakiegoś powodu test trafi do uczestnika z opóźnieniem, należy dać mu czas na rozwiązanie i odesłanie 75 min od momentu wysyłki. Sposób przesłania do Państwa wypełnionych testów ustalacie Państwo z Uczniami indywidualnie.

  Proponujemy Państwu następujące rozwiązania:
  a) dystrybucja testów poprzez dziennik elektroniczny – wysłanie jako załącznik do wiadomości do uczniów biorących udział w Olimpiadzie.
  b) dystrybucja testów przez wykorzystywane przez Państwa platformy do zdalnego nauczania (Teams, Zoom, Google Meet itp. – proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy, można być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji by uzyskać potwierdzenie otrzymania).
  c) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie ich na szkolnej platformie e-learningowej (np. Moodle) jako plik do pobrania.
  d) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie na szkolnym dysku sieciowym, do którego dostęp mają uczniowie.
  e) dystrybucja testów poprzez wysyłkę e-mail do uczniów (proszę zadbać o wcześniejsze zebranie adresów, proszę również pamiętać, że aby e-mail nie został odrzucony jako spam, pojedynczy e-mail nie powinien być wysyłany do więcej niż 30 adresatów na raz – w przypadku większej liczby uczniów należy wysłać testy w kilku wiadomościach po maksymalnie 30 adresatów każda, w odstępie około 10 minutowym).
  f) dystrybucja testów do uczniów każdym wygodnym dla Państwa sposobem wykorzystywanym w Waszej pracy zdalnej.
  g) testy wyślemy jako word, żeby były do edycji – uczniowie powinni być przygotowani i sprawdzić czy mają jak otworzyć dokument word. W sytuacjach gdy uczeń nie ma komputera, programu, internetu, choć to mało prawdopodobne, wtedy nauczyciel decyduje jak uczeń pisze Olimpiadę.
 5. Prosimy o wcześniejsze rozeznanie możliwości i wybranie przez Państwa najlepszego dla Was i waszych Uczestników sposobu dystrybucji i zwrotu testów.
 6. Klucze do testów będą na naszej stronie www.oja.wsjo.pl od 23 listopada br.
 7. Wyniki uczniów, którzy uzyskali więcej niż 30 punktów prosimy przesłać elektronicznie do dnia 28 listopada br. do odpowiednich Komitetów Okręgowych, na podane niżej adresy, w formie skanu protokołu według wzoru.
 8. Przesłane przez uczestników testy I etapu proszę przechowywać (ze względu na ewentualne odwołania) do rozpoczęcia II etapu.

Wykaz Komitetów Okręgowych

Okręg Warszawski:
Warszawa miasto
adres: woe@woe.edu.pl

Okręg Mazowiecko-Podlaski
województwa: mazowieckie (z wyłączeniem miasta Warszawy), podlaskie.
adres: malkoka@wp.pl

Okręg Lubelski:
województwa: lubelskie, podkarpackie.
adres: oja.lublin@gmail.com
Okręg Krakowski:
województwa: małopolskie, świętokrzyskie
adres: andrzej.kurtyka@uj.edu.pl

Okręg Wrocławski:
województwa dolnośląskie, opolskie
adres: oja.wroclaw@o2.pl

Okręg Łódzki:
województwo łódzkie
adres: lpsalski@uni.lodz.pl

Okręg Poznański:
województwa lubuskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie
adres: dankatra@poczta.onet.pl

Okręg Gdański:
województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
adres: renata.zander-lewandowska@ug.edu.pl

Okręg Śląski:
województwo śląskie
adres: bozenaleszkiewicz@poczta.onet.pl

WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZENIA I ETAPU