Ogłoszenia Olimpiady Języka Angielskiego

DLA SZKÓŁ ŚREDNICHSzanowni Państwo,
w zaświadczenia wkradły się literówki, które nie wpływają na ich ważność. Skany poprawionych zaświadczeń zostaną przesłane na adresy mailowe szkół dzisiaj, tj. 19.04. Oryginały (poprawione) zaświadczeń zostaną wysłane ponownie pocztą tradycyjną do szkół.


Szanowni Państwo.
Bardzo dziękujemy za udział w finale 47. Olimpiady Języka Angielskiego.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć najlepszych uczestników tegorocznej edycji. Mamy nadzieję, że miniony weekend przyniósł Państwu wiele radości i był satysfakcjonującym ukoronowaniem wielomiesięcznej ciężkiej pracy, jaką jest nauka języka.

Spośród kilkunastu tysięcy osób, to właśnie Wy, dzięki swoim staraniom znaleźliście się w elitarnym gronie i mieliście zaszczyt brać udział w wielkim finale. Niezależnie od osiągniętego wyniku wierzymy, że zdobyte umiejętności przydadzą się Wam w przyszłości i będą procentować przez długie lata.

Z uszanowaniem, Agnieszka Kiszewska


Wyniki zostaną ogłoszone na stronie oja.wsjo.pl (poniżej) dnia 17.04.2023 nie później niż o 15:00.

Uprawnienia zostaną opublikowane dnia 18.04.2023 nie później niż o godzinie 15:00.

Skany zaświadczeń zostaną wysłane na ADRES MAILOWY UCZNIA dnia 18.04.2023 nie później niż o 18:00

Oryginały zaświadczeń zostaną wysłane na ADRES SZKOŁY poleconym listem priorytetowym dnia 18.04.2023

Nagrody (dla laureatów i wyróżnionych) zostaną wysłane na ADRES SZKOŁY dnia 24.04.2023


WYNIKI FINAŁU 47. OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LISTA LAUREATÓW – 20 MIEJSC

1 miejsce LAUREAT Erwin Try….
2 miejsce LAUREAT Jakub Rut….
3 miejsce LAUREAT Alicja Sel….
4 miejsce LAUREAT Maja Mic….
5 miejsce LAUREAT Matylda Kaw….
6 miejsce LAUREAT Jakub Gre..
7 miejsce LAUREAT Julia Dad…..
8 miejsce LAUREAT Karol Wen….
9 miejsce LAUREAT Eliza Roż….
10 miejsce LAUREAT Kajetan Tat…
11 miejsce LAUREAT Maksymilian Fra…..
12 miejsce LAUREAT Aleksander Now…
12 miejsce LAUREAT Antoni Bartłomiej Kis….
13 miejsce LAUREAT Aniela Ols……
13 miejsce LAUREAT Sofia Fra……
14 miejsce LAUREAT Michał Eja…..
14 miejsce LAUREAT Marcel Szk….
15 miejsce LAUREAT Alicja Bry…
15 miejsce LAUREAT Antoni Dol…..
15 miejsce LAUREAT Tymon Szy….
16 miejsce LAUREAT Gal…. Joanna
17 miejsce LAUREAT Filip Dam…..
18 miejsce LAUREAT Zofia Jaw……
18 miejsce LAUREAT Helena Sit….
19 miejsce LAUREAT Juliusz Szew….
19 miejsce LAUREAT Matylda Cza……
20 miejsce LAUREAT Zał….. Miłosz

LISTA UCZESTNIKÓW WYRÓŻNIONYCH

Nagroda SPECJALNASIEDMIU WSPANIAŁYCH47. Olimpiady Języka Angielskiego

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ PISEMNĄ:

Erwin Try….

Alicja Sel….

ZA NAJLEPSZĄ WYPOWIEDŹ USTNĄ:

Sofia Fra……

Erwin Try….

Maja Mic….

Kaw…. Matylda

Maksymilian Fra…..


Ogłoszenie z dnia 23.03.2023

DO DNIA 31.03.2023 każdy zakwalifikowany do finału uczestnik jest zobowiązany do wysłania z listy z tytułami wybranych lektur na adres oja@wsjo.pl (4 z zakresu literatury angielskiej, 4 z zakresu literatury amerykańskiej).


Ogłoszenie z dnia 16.03.2023

Termin finału został zmieniony na 15-16.04.2023. Finał odbędzie się w Poznaniu. Szczegóły dotyczące dojazdu, noclegów, poczęstunku oraz organizacji zostaną ogłoszone nie później niż 22.03.2023 w zakładce (III stopień-ogólnopolskie) po prawej stronie.


Ogłoszenie z dnia 15.03.2023

Lista osób zakwalifikowanych do III stopnia została opublikowana w zakładce (III stopień-wyniki) po prawej stronie.

Informacje o terminie oraz organizacji będą dostępne nie później niż 22.03.2023 w zakładce (III stopień-ogólnopolskie) po prawej stronie.

Tematy egzaminów ustnych znajdują się w zakładce tematyka egzaminów ustnych.


Ogłoszenie z dnia 24.01.2023

Zapoznajcie się Państwo, proszę, z informacjami i wymogami dotyczącymi części ustnej etapu okręgowego. Informacje zostały przekazane nauczycielom wraz z listą osób zakwalifikowanych do części ustnej wraz z prośbą o przekazanie ZAKWALIFIKOWANYM DO CZĘŚCI USTNEJ uczestnikom olimpiady.

• Egzamin musi się odbywać przy włączonych kamerach. Dotyczy to zarówno uczestnika, jak komisji. Jeżeli uczestnik (albo członkowie komisji) nie są widoczni albo obraz jest niewyraźny, egzaminu nie wolno prowadzić.
• Uczestnik musi okazać dowód osobisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Prosimy o przygotowanie dokumentu przed rozmową, aby uniknąć dyskwalifikacji.
• Jeśli jakiekolwiek problemy techniczne uniemożliwią spełnienie podanych wyżej wymogów, należy ustalić inny termin egzaminu, za zgodą Komitetu Okręgowego lub/ i Komitetu Głównego. Komitet Okręgowy nie musi wyrażać zgody na ponowne podejście do egzaminu.
• Uczestnik olimpiady nie musi przystępować do egzaminu w szkole, może to zrobić w dowolnym miejscu.
• Uczestnicy otrzymają informacje o terminie (dacie i godzinie) egzaminu. Nieobecność uczestnika w tym czasie powoduje dyskwalifikację.

DO DNIA 25.01.2023 każdy zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do wysłania z adresu mailowego, który jest podany w ich dokumencie RODO listy z tytułami wybranych lektur na adres MAILOWY swojego Okręgu (nie dotyczy to Okręgu Wrocławskiego). Adresy e-mail znajdują się na stronie w zakładce INFORMACJE -> Komitety Okręgowe.

• Kryteria oceny zostaną podane na stronie internetowej olimpiady https://oja.wsjo.pl/ dnia 20.01.2023.

• Komisje egzaminujące nie podają uczestnikom ocen. Wyniki zostaną opublikowane zgodnie z terminarzem https://oja.wsjo.pl/terminarz/ dnia 15.03.2023 WYŁĄCZNIE NA STRONIE https://oja.wsjo.pl/


Ogłoszenie z dnia 20.01.2023

Dzienny harmonogram egzaminów ustnych (szczegółowe terminy zostaną przesłane przez odpowiednie Komitety Okręgowe)

  • 10 lutego Okręg Mazowiecko-Podlaski. Województwa: mazowieckie (bez Warszawy), podlaskie.
  • 23 stycznia Okręg Wrocławski. Województwa dolnośląskie, opolskie.
  • 13 i 14 lutego Okręg Poznański. Województwa kujawsko-pomorskie oraz pomorskie.
  • 13 i 14 lutego Okręg Poznański. Województwa lubuskie, wielkopolskie
  • 09 i 10 lutego Okręg Poznański. Województwo zachodnio-pomorskie. 
  • 13 i 14 lutego. Okręg Lubelski. województwa: lubelskie, podkarpackie.
  • 30 stycznia – 03 lutego. Okręg Krakowski. Województwa: małopolskie, świętokrzyskie.
  • 08 i 09 lutego Okręg Warszawski województwa: warmińsko-mazurskie, miasto Warszawa.
  • 08 lutego Okręg Łódzki. Województwo łódzkie.
  • 08 lutego Okręg Śląski. Województwo śląskie.

Ogłoszenie z dnia 17.01.2023

Decyzją Komitetu Głównego ogłoszenie wyników kwalifikacji do części ustnej etapu okręgowego zostało przeniesione na 20.01.2023. Wyniki zostaną wysłane na adres mailowy szkoły/ nauczyciela prowadzącego. Dnia 20.01.2023 do 23:59 zostaną opublikowane daty dzienne egzaminów ustnych oraz szczegółowe zasady egzaminu.


Ogłoszenie z dnia 14.12.2022

Decyzją Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego próg został określony na 41 punktów włącznie i więcej.

UWAGA! Nastąpią znaczące zmiany co do organizacji etapu okręgowego. Wszelkie informacje zostaną ogłoszone WYŁĄCZNIE na stronie Komitetu Głównego nie później niż dnia 22.12.2022 na stronie oja.wsjo.pl (zakładka po prawej II stopień – okręgowe). Terminarz pozostanie bez zmian.

Lista z imionami i nazwiskami osób zakwalifikowanych nie zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie (z powodu przepisów RODO) (powyżej został podany próg punktowy), zostanie ona podana dodatkowo w wiadomości mailowej do nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie Olimpiady (nauczyciel prowadzący posiada kopię protokołu z listą uczniów i punktacją). Korespondencja zostanie nadana nie później niż 22.12.2022 do godziny 23:59.


Ogłoszenie z dnia 04.11.2022

Od dnia 5 listopada 2022 r. będzie dostępny klucz na stronie internetowej (menu po prawej). Nie później niż o 23:59.

Do dnia 22 listopada 2022 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z PROTOKOŁEM (dostępny w menu po prawej stronie) egzaminu celem weryfikacji. Liczy się data stempla pocztowego. Spóźnienie wysyłki jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Szczegóły w terminarzu, spis Komitetów Okręgowych w menu po prawej stronie.

Dyrekcję szkół / nauczyciela zgłaszającego szkołę do OJA prosimy o zachowanie kopii protokołów lub listy z punktacją uczniów. Przypominamy, iż zdobycie 30 pkt przez ucznia nie gwarantuje kwalifikacji do etapu okręgowego.


Ogłoszenie z dnia 02.11.2022

Wysyłka korespondencji dotycząca I etapu szkolnego wraz z testem została zakończona dnia 02.11.2022 o godzinie 12:00. Proszę o kontakt jeżeli korespondencja do Państwa nie dotarła – drogą mailową oja@wsjo.pl


Ogłoszenie z dnia 21.10.2022

W terminarzu widnieje informacja „W dniach od 24 do 28 października 2022 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF (do powielenia). Od 5 listopada będą dostępne klucze na stronie internetowej.”

nastąpiła zmiana na

W dniach od 02 do 03 listopada 2022 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF (do powielenia). Od 5 listopada będzie dostępny klucz na stronie internetowej (menu po prawej).


Ogłoszenie z dnia 03.10.2022

W menu pojawiła się pozycja „formularz zgłoszenia”. Link kieruje do formularza zgłoszenia dla szkół. Prosimy o rejestrację.


Ogłoszenie z dnia 03.09.2022

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie (link)

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie (link).

Obie olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.