Harmonogram pracy biura 24/25

Harmonogram pracy biura Olimpiady Języka Angielskiego
W podanych terminach Biuro Komitetu Głównego OJA będzie zamknięte, a kontakt telefoniczny zawieszony. W poniższych terminach prosimy o kontakt mailowy:

22.04.2024 – 15.09.2024

19.12.2024 – 06.01.2025

20.01.2025 – 02.03.2025

07.04.2025 – 15.09.2025

Terminy ferii:

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw.

 • 20 stycznia – 2 lutego 2025:
  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 27 stycznia – 9 lutego 2025:
  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 3 lutego – 16 lutego 2025:
  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 17 lutego – 2 marca 2025:
  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Kalendarz roku szkolnego: