FAQ

 • Czy udział w konkursie jest płatny?
  Udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego jest bezpłatny.

 • Ilu można zgłosić uczniów?
  Liczba uczniów, którzy mogą wziąć udział w konkursie jest nieograniczona.

 • Czy co roku muszę rejestrować od nowa szkołę i uczniów?
  Tak. W każdej edycji wymagamy nowej rejestracji szkoły i uczniów.

 • Czy uczniowie otrzymają jakieś dyplomy czy zaświadczenia potwierdzające ich udział w olimpiadzie?
  Wszyscy finaliści i laureaci Olimpiady Języka Angielskiego otrzymują dyplom oraz zaświadczenie.
  Komitet Główny może także na prośbę uczestnika finału wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w konkursie.

 • Czy jeśli osoba, którą zgłoszę nie może wziąć udziału to czy mogę oddać jej login i hasło innemu uczniowi?
  Nie. Login i hasło są nadawane dla poszczególnych uczestników, nie można przekazać loginu i hasła innemu uczniowi bez zgody Komitetu Głównego Olimpiady.
  Takie działanie jest niezgodne z regulaminem konkursu. Jeżeli ktoś przekaże swój login innej osobie, obydwie osoby zostaną zdyskwalifikowane.