Ogłoszenia Olimpiady Języka Angielskiego

DLA SZKÓŁ ŚREDNICHOgłoszenie z dnia 04.11.2022

Od dnia 5 listopada 2022 r. będzie dostępny klucz na stronie internetowej (menu po prawej). Nie później niż o 23:59.

Do dnia 22 listopada 2022 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z PROTOKOŁEM (dostępny w menu po prawej stronie) egzaminu celem weryfikacji. Liczy się data stempla pocztowego. Spóźnienie wysyłki jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Szczegóły w terminarzu, spis Komitetów Okręgowych w menu po prawej stronie.

Dyrekcję szkół / nauczyciela zgłaszającego szkołę do OJA prosimy o zachowanie kopii protokołów lub listy z punktacją uczniów. Przypominamy, iż zdobycie 30 pkt przez ucznia nie gwarantuje kwalifikacji do etapu okręgowego.


Ogłoszenie z dnia 02.11.2022

Wysyłka korespondencji dotycząca I etapu szkolnego wraz z testem została zakończona dnia 02.11.2022 o godzinie 12:00. Proszę o kontakt jeżeli korespondencja do Państwa nie dotarła – drogą mailową oja@wsjo.pl


Ogłoszenie z dnia 21.10.2022

W terminarzu widnieje informacja „W dniach od 24 do 28 października 2022 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF (do powielenia). Od 5 listopada będą dostępne klucze na stronie internetowej.”

nastąpiła zmiana na

W dniach od 02 do 03 listopada 2022 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF (do powielenia). Od 5 listopada będzie dostępny klucz na stronie internetowej (menu po prawej).


Ogłoszenie z dnia 03.10.2022

W menu pojawiła się pozycja „formularz zgłoszenia”. Link kieruje do formularza zgłoszenia dla szkół. Prosimy o rejestrację.


Ogłoszenie z dnia 03.09.2022

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie (link)

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie (link).

Obie olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.