Bibliografia

Niniejsza lista bibliograficzna nie jest w żadnej mierze wyczerpująca; stanowi ona zaledwie pewien punkt odniesienia względem oczekiwań wobec uczestników OJA. Innymi słowy, jest ona tylko informacyjna i ma ułatwić uczestnikom wybór jakościowych tekstów, z których mogą czerpać wiedzę związaną z historią oraz kulturą tak Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii jak i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Organizator nie oczekuje, że Uczestnik Olimpiady zakupi którąkolwiek z wymienionych pozycji, sugerując raczej próbę zdobycia dostępu do źródeł za pośrednictwem bibliotek, szczególnie tych uniwersyteckich (metawyszukiwarka polskich bibliotek uniwersyteckich: nukat.edu.pl). 

Należy też pamiętać, że to na czym zależy Organizatorowi Olimpiady, to wykazanie się przez uczestników odpowiedzialnością za własny proces kształcenia się oraz umiejętność krytycznego myślenia. Co też znaczy, że w części ustnej egzaminowana będzie nie tylko wiedza faktograficzna, ale przede wszystkim umiejętność syntezy danych czy zdolność wyciągania wniosków oraz umiejętność budowania opinii opartej na dostępnej wiedzy.

WSKAZÓWKA! W przypadku książek do gramatyki, można korzystać z innych (tj. starszych albo nowszych) wydań podanych tytułów.

Boyd, Elaine, and Lynda Edwards. Gold Experience: Student’s Book (C1). Second ed., Pearson Education Ltd., 2018. 

Christopher, David. British Culture: An Introduction. Routledge, 2015. 

Cunningham, Sarah, et al. Cutting Edge: Student’s Book,  Advanced (C1). Pearson Education Limited, 2014. 

Dellar, Hugh, and Andrew Walkley. Outcomes Advanced, Student’s Book. Second ed., National Geographic Learning, 2017. 

Edwards, Lynda, et al. High Note 5: Students Book (B2+/C1). Pearson Central Europe , 2021. 

Edwins, Andy, and Joanna Imiela. Angielski w Tłumaczeniach. Słownictwo 3 (C1-C2). Preston Publishing, 2021. 

Evans, Virginia. CPE Use of English: Student’s Book. 5th ed., Express Publishing, 2018. 

Gołębiowski, Marek. Dzieje Kultury Stanów Zjednoczonych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 

Latham-Koenig, Christina, et al. English File: Student’s Book, Advanced. Third ed., Oxford University Press, 2015. 

Lipoński, Wojciech. Dzieje Kultury Brytyjskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 

Mauk, David, et al. American Civilization: An Introduction. Eighth ed., Routledge, 2022. 

Oakland, John. British Civilization: An Introduction. Ninth ed., Routledge, 2020. 

O’Driscoll, James. Britain for Learners of English: Understand the Country and Its People. Second ed., Oxford University Press, 2009. 

Rosińska, Marta, and Gregory J. Manin. Password Reset B2+. Macmillan Polska Sp. Zo.o. , 2018. 

Rosińska, Marta, and Gregory J. Manin. Password Reset C1/C2. Macmillan Polska Sp. Zo.o., 2018. 

Shearer, Benjamin F. Culture and Customs of the United States. Volume 1: Customs and Society. Greenwood Press, 2008. 

Side, Richard, and Guy Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Pearson Education Ltd, 2002. 

Skipper, Mark. Advanced Grammar & Vocabulary: Student’s Book. Second ed., Express Publishing, 2007. 

Sękiewicz-Magoń, Agnieszka. Angielski. Trening B2-C1. Preston Publishing, 2022. 

Sękiewicz-Magoń, Agnieszka. Angielski. Trening C1-C2. Preston Publishing, 2023. 

Turner, Jane. C1 Key Word Transformation: 200 Exam-Styled Practice Exercises. Prosperity Education Ltd. , 2022. 

Turner, Jane. Cambridge C2 Proficiency: C2 Key Word Transformation: 200 Exam-Styled Practice Exercises. Prosperity Education Ltd., 2023. 

Wellman, Guy. The Heinemann English Wordbuilder: Vocabulary Development and Practice for Higher-Level Students, with Answer Key. Heinemann ELT, 1998. 

Ociepa, Roman, and Bartłomiej Paszylk. United States at a Glance: Geography, History and Culture of the United States of America. PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.

Ociepa, Roman. United Kingdom at a Glance: Geography, History and Culture of the United Kingdom. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010.