Bibliografia – do wykorzystania zgodnie z zainteresowaniami

1. Literatura angielska i amerykańska

Dyboski, R. Sto lat literatury angielskiej. W-wa 1957.
Dyboski, R. Wielcy pisarze amerykańscy. W-wa 1958.
Harrap, A. A Guide to American Literature. Brown Publishing, Oxford 1993.
(red.) Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. W-wa 1971.
Kopcewicz, A., Sienicka, M. Historia literatury amerykańskiej w zarysie, wiek XX.
W-wa 1981.
Kopcewicz, A., Sienicka, M. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie, wiek XVII- XIX. W-wa 1983.
Neville, J. A Guide to English Literature .Brown Publishing, Oxford 1993.
Salska, A. (red.). Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Kraków 2003.
Sienicka, M. Kopcewicz, A. “Literatura amerykańska” w: Historia literatur europej¬skich. W-wa 1982.
Sikorska, L. An Outline History of English Literature. Poznań 1996.
Sito, J., Krzeczkowski, H., Żuławski, J. Poeci języka angielskiego. W-wa, tom I – 1969,
tom II – 1971, tom III – 1974.
Zbierski, H. “Literatura angielska” w: Historia literatur europejskich. W-wa 1982.

2. Historia

Filipowicz, S. Ameryka – alfabet nadziei. W-wa 1991.
Katz, M. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. W-wa 1975.
Kędzierski, J. Dzieje Anglii t. I lata 1485-1830, t. II lata 1830-1939. Wrocław- Warszawa- Kraków 1986.
Lowe, J. A Short History of England. Brown Publishing, Oxford 1993.
Pastusiak, L. Prezydenci t. 1-3. W-wa 1989.
Rozbicki, M. Narodziny Narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861r. W-wa 1991.
Swoboda, G. Gettysburg 1863. W-wa 1990.
A Short History of USA. Praca zbiorowa. Brown Publishing, Oxford 1993.
Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Praca zbiorowa. t. 1-5. W-wa 1995.

3. Kultura i sztuka

Boniecka, E. Anglicy, polityka, obyczaje. W-wa 1982.
Brown, D. Pochowajcie me serce pod Wounded Knee. W-wa 1982.
Evans, A. British Customs. Brown Publishing, Oxford 1993.
Gulibaut, S. Jak Nowy York ukradł idee sztuki nowoczesnej. W-wa 1992.
Hastings, D. London. Brown Publishing, Oxford 1993.
Hutchings, J. Cambridge. Brown Publishing, Oxford 1993.
Jullian, C. Imperium amerykańskie. W-wa 1971.
Lipoński, W. Narodziny cywilizacji wysp brytyjskich. Poznań 1995.
Lipoński, W. Dzieje kultury brytyjskiej. W-wa 2006.
Prown, J. Malarstwo amerykańskie od początków do Armory Show. W-wa 1994.
Rees, N., Keith, Ch. Oxford. Brown Publishing, Oxford 1993.
Rose, B. Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku. W-wa 1991.
America and the Americans. Praca zbiorowa. Brown Publishing, Oxford 1994.
Britain and the British. Praca zbiorowa. Brown Publishing, Oxford 1993.
Visit British Famous Places. Praca zbiorowa. Brown Publishing, Oxford 1993.

4. Testy

Krzyżanowski, H. Wybór testów z kluczem i komentarzem autora – olimpiada języka angielskiego. Wydawnictwo MORPHO. 2012
Krzyżanowski, H. Ćwiczenia testowe do części pisemnej olimpiady języka angielskiego. Wydawnictwo MORPHO. 2012
Zychla, A. Wybór materiałów do części ustnej olimpiady języka angielskiego. Wydawnictwo MORPHO. 2012
(trzy ostatnie pozycje są też w pdf do ściągnięcia )

Krzyżanowski, H. Sto testów z gramatyki angielskiej(Nowe, rozszerzone wydanie). Wydawnictwo MORPHO. 2014