Terminarz

1. Zawody I stopnia – szkolne

 • 3.10.2022 – 18.10.2022 – rejestracja szkoły za pomocą formularza dostępnego na oja.wsjo.pl. Zgłoszenie zawierać powinno (poniższe dane są wymagane do wypełnienia formularza): pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia, numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne, adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione, ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
 • 02.11.2022 – 03.11.2022 Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF (do powielenia).
 • 04.11.2022 – praca pisemna, test. 60 minutowy na terenie szkoły.
 • 05.11.2022 – opublikowanie kluczy na stronie oja.wsjo.pl
 • 22.11.2022 – ostateczny termin wysyłki przez nauczycieli sprawdzonych przez siebie prac, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
 • 14.12.2022 -ogłoszenie decyzji Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady, na stronie oja.wsjo.pl

2. Zawody II stopnia – okręgowe

 • 22.12.2022 – Komitet Główny zawiadamia o dokładnej organizacji zawodów okręgowych. Informacja zostanie wysłana mailowo oraz umieszczona na stronie oja.wsjo.pl
 • 08.01.2023 – Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF (do powielenia).
 • 09.01.2023 godzina 14:00 – część pisemna zawodów II stopnia NA TERENIE SZKOŁY
 • 11.01.2023 – wysyłka dokumentów do poszczególnych Komitetów Okręgowych (karta odpowiedzi, protokół, RODO
 • 17.01.2023 – ogłoszenie wyników i kwalifikacji do części ustnej etapu okręgowego, wraz ze szczegółowym terminarzem egzaminów ustnych.
 • 19.01.2023 – 17.02.2023 – okręgowy egzamin ustny, online.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

 • 15.03.2023 – Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów
 • 27.03.2023 – 31.03.2023 – zawody centralne