Sponsorzy 24/25

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów organizowana jest na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Liceum Akademickie linde.edu.pl

Tworzymy środowisko, w którym młodzież, korzystając ze swych uzdolnień i wiedzy, rozwija się w swej pasji i zainteresowaniach, odkrywając siebie i znajdując swoją drogę w dorosłym życiu.

Liceum Akademickie linde.edu.pl posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła  powstała na bazie doświadczeń z prowadzenia Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

Obok rozwoju w obszarach poszczególnych dziedzin wiedzy szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia możliwości rozwoju osobistego, wykształcenia kompetencji społecznych i umiejętności samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Odzwierciedleniem tego jest program zakładający obok realizacji kształcenia przedmiotowego rozwijanie znajomości  co najmniej dwóch języków obcych do poziomu biegłego posługiwania się nimi w mowie i piśmie (poziom C1/C2 ESOKJ), umiejętności pracy zespołowej, umiejętności organizacji pracy, stawiania sobie celów i ich realizowania, sprawności w komunikowaniu swojej opinii.

www.linde.edu.pl


Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego – Organizator

Jesteśmy największą niepaństwową uczelnią filologiczną w Polsce, co potwierdzają również wyniki innych ogólnopolskich rankingów uczelnianych. Co roku kształcimy ponad 3,5 tys. studentów. Oprócz anglistyki, germanistyki czy romanistyki można u nas studiować takie specjalności jak m. in.: japonistyka, sinologia, amerykanistyka, lingwistyka stosowana, koreanistyka, hispanistyka. W zakresie realizacji Olimpiad przedmiotowych, możemy poszczycić się organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego i Niemieckiego dla Licealistów, co w świetle tego faktu czyni nas nieprzypadkowym organizatorem Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów.
www.wsjo.pl