Formularz RODO 23/24

Poniżej zamieszczamy formularz zgody na udział w olimpiadzie i przekazanie danych. Proszę przekazać rodzicom/pełnoletnim uczestnikom z prośbą o wypełnienie i zwrot do nauczyciela. Świadczą one o zgodzie rodziców/pełnoletnich uczestników. Formularz NALEŻY wypisać i podpisać ręcznie.

Po I części I etapu NALEŻY PRZESŁAĆ JE (tylko i wyłącznie Pocztą Polską, nie można wysyłać ich kurierem) do nas wraz z kartami odpowiedzi oraz protokołem. Wysyłają Państwo TYLKO zgody uczestników, które uzyskają wymaganą liczbę punktów (94 punktów włącznie i więcej).