Rejestracja uczniów 23/24

Rejestracja uczniów odbywa się po przeprowadzeniu I części I etapu w szkole.

I etap, część I

20.10.2023 godzina 12:30-14:00 – test pisemny WYKONYWANY W SZKOLE

– test pisemny, papierowy (wykonywany w SZKOLE, zgodnie z informacją na stronie oja.wsjo.pl)

20.10 od 18:00 do 30.10.2023 do 10:00  ​Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora.


ADRES DO KORESPONDENCJI

(Proszę koniecznie dopisać Biuro Komitetu Głównego OJA)

Biuro Komitetu Głównego OJA

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego

61-577 Poznań, ul. Różana 17A.


30.10.2023 (liczy się data stempla pocztowego, proszę nie wysyłać kurierem) jest ostatnim dniem wysyłki kart odpowiedzi wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem. Karty odpowiedzi (proszę nie wysyłać testów!) bez wpisanej ilości punktów,  bez wpisanej nazwy szkoły wraz z adresem, karty bez wpisanych danych ucznia zostaną zdyskwalifikowane co uniemożliwi uczniowi dalszy udział w zawodach. Tym samym brak dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów.

Od 20.10 do 30.10.2023 do godziny 10:00 należy zarejestrować TYLKO uczniów, którzy uzyskali minimum 94 punktów (włącznie) (UWAGA! Zgodnie z ogłoszeniem z 30.10 próg został kwalifikacji zmieniony na 64 punkty). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 94 punktów (włącznie) (UWAGA! Zgodnie z ogłoszeniem z 30.10 próg został kwalifikacji zmieniony na 64 punkty) i więcej. Brak rejestracji ucznia/ów pomimo spełnienia powyższych założeń tj. wysłania kompletu poprawnych dokumentów i uzyskania wymaganej ilości punktów skutkuje dyskwalifikacją ucznia.

Nauczyciel, który zgłosił szkołę jest zobowiązany zgłosić wszystkich uczniów, którzy uzyskali 94 i więcej (UWAGA! Zgodnie z ogłoszeniem z 30.10 próg został kwalifikacji zmieniony na 64 punkty) punktów z I części I etapu. Nauczyciel może rejestrować uczniów etapami (nie wszystkich na raz), ale w tym przypadku należy bardzo uważać aby nie powtarzać wpisów. Link do rejestracji uczniów oraz dane do logowania znajdują się w mailu, który wysłaliśmy do Państwa o rejestracji szkoły.

Rejestracja uczniów https://rejestracja.oja.wsjo.pl

Zgłoszenie ucznia dwukrotnie, zgłoszenie ucznia z błędnymi danymi, zamienienie danych między uczniami itp. Są równoznaczne z dyskwalifikacją tych uczniów! Wszelkie ewentualne błędy proszę koniecznie i bezzwłocznie zgłaszać mailowo na adres oja@wsjo.pl nie później niż 7.11.2023 (do 10:00).

Nauczyciel rejestrujący będzie w ciągłym kontakcie z organizatorami Olimpiady, oraz będzie odpowiedzialny za kontakt między Organizatorami a uczniami.

Dane wymagane do rejestracji uczniów: imię, nazwisko, płeć, województwo i powiat zamieszkania, data urodzenia, ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW.