Terminarz dni wolnych 23/24

Dni wolne biura Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów:
28.10.2023 – 05.11.2023
21.12.2023 – 07.01.2024
12.01.2024 – 28.01.2024
28.03.2024 – 03.04.2024
22.04.2024 – 15.09.2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/24 do pobrania

Terminarz ferii.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw.

 • 15 – 28 stycznia 2024:
  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 22 stycznia – 4 lutego 2024:
  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 29 stycznia – 11 lutego 2024:
  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 12 – 25 lutego 2024:
  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie