Protokół 23/24

Po I części I etapu protokół NALEŻY PRZESŁAĆ  (tylko i wyłącznie Pocztą Polską, nie można wysyłać ich kurierem) do nas WRAZ Z KARTAMI ODPOWIEDZI ORAZ DOKUMENTEM RODO (PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ KART Z TESTEM!). Wysyłają państwo dokumenty tych uczestników, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów (94 punktów włącznie i więcej). Wszystkie dokumenty z danej szkoły muszą być wysłane w jednej przesyłce / paczce.