Komitety Okręgowe

.  .  .

Okręg Mazowiecko-Podlaski: województwa: mazowieckie (z wyłączeniem miasta Warszawy), podlaskie.
adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

.  .  .

Okręg Lubelski: województwa: lubelskie, podkarpackie.
adres: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

.  .  .

Okręg Krakowski: województwa: małopolskie, świętokrzyskie
adres: Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet Jagielloński
al. Mickiewicza 9 a, 31-120 Kraków

.  .  .

Okręg Wrocławski: województwa dolnośląskie, opolskie
adres: Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław

.  .  .

Okręg Łódzki: województwo łódzkie
adres: Instytut Anglistyki
Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

.  .  .

Okręg Poznański: województwa lubuskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie,

kujawsko-pomorskie, pomorskie, miasto Warszawa, warmińsko-mazurskie

adres: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Okręg Poznański OJA
ul. Różana 17A, 61-577 Poznań

.  .  .

Okręg Śląski: województwo śląskie
adres: Uniwersytet Śląski
Wydział Humanistyczny
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, pokój 4.55, 41-205 Sosnowiec